Käesolev veebileht kasutab küpsiseid. Lisateavet küpsiste kasutamise ja seadistamise kohta leiate siit.

Ühendkuningriigi käibemaksu tagastamine Eesti äriühingule

Kui Eesti äriühing ostab alates 2021. aastast ÜK käibemaksukohustuslaselt kaupa või teenust, millele on lisatud ÜK käibemaks, siis ei saa Eesti äriühing üldjuhul taotleda ÜK käibemaksu tagastamist enam EL-i piiriülese (VAT refund) käibemaksu tagastamise süsteemi kaudu. Erandina saab kauba ostmisel Põhja-Iirimaa maksukohustuslaselt Eesti äriühing ka edaspidi taotleda ÜK käibemaksu tagastamist EL-i piiriülese käibemaksu tagastamise süsteemi kaudu.

Eesti äriühing muutus seega ÜK jaoks tavaliseks välismaa äriühinguks, kellel on ÜK maksureeglite alusel teatud juhul õigus ÜK käibemaksu tagastusele. Selleks peab Eesti äriühing vastama alljärgnevatele tingimustele:
• Eesti äriühing on registreeritud ettevõtjana väljaspool ÜK-i;
• Eesti äriühing ei ole registreeritud ÜK-s käibemaksu registris ja tal ei ole ka sarnast kohustust;
• Eesti äriühingul ei ole äritegevuse asukohta või muud residentsust ÜK-s;
• Eesti äriühingul puuduvad ÜK-s käibed, välja arvatud:
o kaupade rahvusvahelise veoga seotud transportteenused; või
o kauba ja teenuste käibed, millelt maksab ÜK käibemaksu neid ostev isik.

Eesti äriühingul on õigus taotleda ÜK käibemaksu tagastust enamikult oma ettevõtluse tarbeks ostetud kaupadelt ja teenustelt, sealhulgas:
• majutuselt ja toitlustuselt;
• müügimessidel osalemise kuludelt;
• reisikuludelt;
• 50% autorendi kuludelt makstud käibemaksust;
• muudelt kaupadelt ja teenustelt, mida ettevõte ostab ja kasutab ÜK-s.

 

Kui ülaltooduga või muudes raamatupidamise või maksundusega seotud küsimustes saame Teile abiks olla võtke meiega kindlasti ühendust kirjutades aadressile numeri@numeri.ee .