Käibemaks eraparkla poolt võetavalt tasult

Maksu- ja Tolliamet on oma kodulehel selgitanud, et eraparklaid pidavad ettevõtted peavad oma käibemaksuarvestuse viima 1. jaanuariks 2023 vastavusse Euroopa Kohtu lahendiga C-90/20.

Nimelt otsustas Euroopa Kohus selles kohtuasjas, et tasu, mida sellised ettevõtted koguvad juhul, kui autojuht ei ole järginud eraparkla kasutamise üldtingimusi või muid seal kehtivaid nõudeid (näiteks “parkimine üle tasutud aja”, “kehtiv parkimispilet ei ole autos nähtav”, vms.), tuleb ettevõtte poolt maksustada käibemaksuga. Seega ei ole sellistel puhkudel tegu parkimistrahviga, vaid see on tasu osutatud teenuse eest, mis tuleb maksustada käibemaksuga nagu tavaline parkimisteenus.