Maksuvabastus MTÜ-le Slava Ukraini tehtud kingitustele ja annetustele

Riigikogu võttis 7. detsembril 2022 vastu tulumaksuseaduse muudatused, millega muuhulgas vabastatakse kingituste ja annetuste tulumaksuga maksustamisest ettevõtete poolt MTÜ-le Slava Ukraini tehtud kingitused ja annetused. Seni oli Ukraina heaks tehtavate ilma piirmäärata maksuvabade kingituste ja annetuste tegemise võimalus piiratud alljärgnevate ühingute või sihtasutustega:

1) MTÜ Eesti Pagulasabi;
2) MTÜ Mondo;
3) Ukraina Kultuurikeskus;
4) Riigikaitse Edendamise Sihtasutus;
5) Eesti Punane Rist;
6) Päästeliit;
7) Rotary Klubi Tallinn Vanalinn.

Vastav seadusemuudatus jõustub 23. detsembril 2022. Seega saavad ettevõtted teha alates 23. detsembrist 2022 kuni 2023. aasta lõpuni kingitusi ja annetusi ka MTÜ-le Slava Ukraini maksuvabalt, ilma et nad peaksid arvestama tulumaksuseaduse § 49 kehtestatud piirmäärasid ja deklareerima neid TSD lisal 5.

Lisaks on MTÜ Slava Ukraini kantud Maksu- ja Tolliameti poolt alates 1. oktoobrist 2022 ka tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja, mis võimaldab füüsilistel isikutel teha MTÜ-le annetusi kehtivate piirmäärade piires nii (eluasemelaenuintresside, koolituskulude ja annetuste kogusumma ei saa ületada 1200 eurot aastas), et need on tuludeklaratsioonis mahaarvatavad füüsilise isiku maksustatavast tulust.