Pensioniealise maksuvaba tulu

1. jaanuarist 2023 ei kohaldata tulu maksustamisel regresseeruvat maksuvaba tulu (mis 2022.a. võib üldjuhul olla teatud juhul kuni 6000 eurot aastas ning 2023.a. kuni 7848 eurot aastas) alates maksustamisperioodist, mil füüsiline isik jõuab pensioniikka. Sellise isiku tuludele hakkab seeasemel kehtima fikseeritud maksuvaba tulu keskmise vanaduspensioni ulatuses, seda sõltumata nende isikute maksustatavast aastatulust. Keskmise vanaduspensioni suurus kehtestatakse maksustamisperioodiks vastava eelarveaasta riigieelarve seadusega. 2023. aasta keskmiseks vanaduspensioniks on kehtestatud 704 eurot kuus.

Seega pensioniikka jõudnud isikutele ei kehti enam üldine maksuvaba tulu arvestuse kord. Kui isik jõuab vanadupensioniikka maksustamisperioodi jooksul, siis rakendatakse vanaduspensioniealise maksuvaba tulu tema suhtes alates vastava kalendriaasta 1. jaanuarist.

Uus vanaduspensioniealise maksuvaba tulu hakkab kehtima nii Eesti kui muude Euroopa Majandupiirkonna lepinguriigi residendist füüsiliste isikute suhtes, kes on vastavas eas või jõuavad 2023. aastal vanaduspensioniikka. Kolmandate riikide maksuresidendid ei saa kasutada Eestis ei üldist maksuvaba tulu arvestamise korda ega ka vanaduspensioniealise maksuvaba tulu.

 

Kuna füüsilise isiku maksustamisperiood on kalendriaasta, siis vanaduspensioniealise maksuvaba tulu võrdub kaheteistkümnekordse keskmise vanaduspensioniga (8448 eurot). Vanaduspensioniealise maksuvaba tulu rakendatakse terve maksustamisperioodi eest ka juhul, kui isik jõuab vanaduspensioniikka maksustamisperioodi jooksul (näiteks oktoobris). Sel juhul üldist regresseeruvat maksuvaba tulu sel maksustamisperioodil alates 1. jaanuarist tema suhtes ei kohaldata.

 

Uue korra kohaselt tuleb sellise isiku tuludelt, mis ületavad 704 eurot kuus, kinni pidada 20% tulumaksu. Seejuures rakendab esmalt maksuvaba tulu Sotsiaalkindlustusamet, kuid kui isiku pension on maksuvabast tulust väiksem või ta on oma pensioni edasi lükanud, siis saab maksuvaba tulu jääki kasutada muu maksustatava tulu väljamaksete suhtes. Selleks peab ta esitama avalduse sellele isikule, kes teeb talle maksustatavaid väljamakseid. Erandina ei kehti avalduse esitamise nõue sotsiaalkindlustusameti ja pensionikeskuse puhul, kes rakendavad pensioniealise maksuvaba tulu igal juhul. Kui vanaduspensioniealise maksuvaba tulu aastas jooksvalt ei rakendata, siis on isikul õigus teha mahaarvamine maksustatavast tulust oma füüsilise isiku tuludeklaratsioonis.

 

Vanaduspensioniealise maksuvaba tulu rakendamise õigus on kõigil vanaduspensioniikka jõudnud isikutel, sõltumata nende pensionäri staatusest ja pensioniliigist. Kui füüsiline isik ei olnud Eesti või EMP-i maksuresident kogu maksustamisperioodi jooksul, siis rakendatakse tema puhul vanaduspensioniealise maksuvaba tulu mahaarvamist proportsionaalselt kuude arvuga, mil isik oli maksuresident.

 

Vanaduspensioniealise maksuvaba tulu kohta leiab täiendavaid selgitusi ka MTA kodulehelt:

https://www.emta.ee/eraklient/maksud-ja-tasumine/maksusoodustused/maksuvaba-tulu-vanaduspensionieas