Maksuvaba tulu suurendamine 2023 aastal

Riigikogu võttis 23. novembril 2022 vastu tulumaksuseaduse muudatuse, mille kohaselt suurendatakse alates 2023. aastast üldist igakuist maksuvaba tulu seniselt 500 eurolt 654 eurole isikute jaoks, kelle maksustatav aastatulu ei ületa 14 400 eurot. Nii kerkib nende aastapõhine üldine maksuvaba tulu alates 2023. aastast seniselt 6000 eurolt 7848 eurole.

 

Endiselt jääb üldreeglina kehtima regresseeruva maksuvaba tulu arvestuse kord ning 25 200 euro aastatulu piirmäär, mil isikul ei ole enam õigust rakendada oma tuludele üldist maksuvaba tulu.

 

Vastav üldine maksuvaba tulu arvestuse kord ei kehti alates 2023. aastast enam vanaduspensioniealiste isikute suhtes, kellele eeldatavasti kehtestatakse riigieelarve seaduse eelnõu kohaselt alates 1. jaanuarist 2023 uus igakuine maksuvaba tulu määr 704 eurot (seda sõltumata vanaduspensioniealise isiku aastatulust).

 

Täiendavaid selgitusi maksuvaba tulu muudatuste kohta leiab MTA kodulehelt: https://www.emta.ee/eraklient/maksud-ja-tasumine/maksusoodustused/maksuvaba-tulu-vanaduspensionieas

Ukraina heaks tehtud kingitused ja annetused

Eelpool mainitud tulumaksuseaduse muudatusega pikendatakse ka Ukraina heaks tehtud kingituste ja annetuste maksuvabastuse kehtivust ühe aasta võrra kuni 31. detsembrini 2023. Seega saavad Eesti ettevõtted ka 2023. aastal toetada maksuvabalt seaduse § 61 (66) loetletud ühinguid, ilma et nad peaksid arvestama tulumaksuseaduse § 49 kehtestatud piirmäärasid ja deklareerima neid TSD lisal 5.