Hansu praktikakogemus Numeris

Numeris on praktikandid alati oodatud, usume, et järelkasvu kasvatamine on raamatupidamisteenuse pakkujate sotsiaalne vastutus ja suur rõõm 😊.
Hans õpib Tartu Ülikoolis ettevõttemajandust ja oli meie juures praktikal kolm kuud.
Numeris veedetud aja võtsid kokku teenuste juht ja Hansu praktika juhendaja Allan ning Hans ise.

„Kas sa ei tahaks mulle öelda, kuhupoole ma peaksin minema?“ „See sõltub suuresti sellest, kuhu sa tahad välja jõuda,“ ütles Kass. „Mul on enam-vähem ükskõik, kuhu,“ vastas Alice. „Siis ei ole tähtis, kuhupoole sa lähed,“ sõnas Kass. Lewis Carroll, Alice Imedemaal

Kuidas teie Hansu praktikaga alustasite?

Me alustasime algusest. Hans seadis omale eesmärgiks praktika jooksul õppida mikro- ja väikeettevõtte raamatupidamist ja harjutada kätt finantsanalüüsi raportitega. Peamiseks ülesandeks sai ta viia ühest tarkvarast teise tarkvarasse kliente kelle raamatupidamine on sel aastal jooksvalt juba tehtud. Nii sai ta harjutada algsaldode sisseviimist, erinevate majandustehingute kajastamist ning õppis kontrollima andmeid ja veenduma nende korrektsuses. Finantsanalüüsi raporteid koostas ta samuti etteantud algandmete põhjalt.

Kas praktikajuhendaja rollis olles juhtus midagi sellist, mida sa ei oodanud? Pane kirja nii positiivsed kui ka negatiivsed asjad.

Praktikajuhendaja on peaaegu nagu õpetaja või mentor. See on teistmoodi ja fookusesse tõusis küsimus, kuidas teha nii, et praktika oleks arusaadav, huvitav ja praktikandile võimalikult kasulik. Positiivne on kui näed, et inimene areneb silmnähtavalt iga päevaga ja kasvab kollektiiviga kokku. Millegi negatiivsega ma kokku ei puutunud. Ise õppisin kõige enam seda, et praktikajuhendamist tuleb pikemalt ja detailselt ette planeerida kuna muidu kaob selline hea töörütm.

Kas on midagi, mida sa tahad oma praktikandile Hansule öelda?

Väga meeldiv on teha koos tööd inimesega kelle suhtumine kolleegidesse on lugupidav ja kes suhtub oma tööülesannetesse kohusetundlikult. Noorelt inimeselt seda ennekõike ootadki. Ajaga tuleb kogemus ja professionaalsus juurde, kuid selliste suurepäraste suhtlemisoskustega ja isikuomadustega on Hansule tulevikus kõik uksed avatud.

Kuidas praktika Numeris kulges? Kas tunned, et oled arenenud võrreldes praktika algusega?

Praktika ületas kindlasti ootuseid ja sain tohutult väärtusliku kogemuse. Uued teadmised raamatupidamisest ja finantsanalüüsist kinnistasid õpinguid ülikooli loengutest. Üldisele arengule aitas kindlasti kaasa oma oskuste kasutamine päris töömaailmas ja nende sidumine tööülesannetega.

Kuidas hindad meie meeskonna poolt pakutud juhendamist ja toetust?

Siinkohal jällegi ainult kiidusõnad suurepärasele Numeri kollektiivile. Probleeme ja küsimusi tekkis paratamatult palju, kuid alati oli keegi abivalmis kõrval toeks ning pakkus lahkelt nõu. Eriti tänulik olen oma praktika mentorile Allanile, kes leidis aega ülesannete lahendamisel, nõustamisel ja isikliku arengu eestvedamisel tuge pakkuda.

Kuidas hindad meeskonnas ja kolleegidega koostöötamist?
Eriline on teha koostööd kolleegidega, kes on oma valdkonnas nii asjatundlikud kui ka tõsiselt head inimesed. Kontoris tihti korraldatud ühiseid koosviibimised ja sünnipäevade tähistamised andsid võimaluse üksteist paremini tundma õppida. Sellises toredas töökeskkonnas on ülimalt hea olla 🙂

Kas sulle jäi silma mõni eriline aspekt meie ettevõtte kultuurist?

Kõige esimesel päeval sain võimaluse pikemalt vestelda tegevjuhi Kadriga IMG Numeri väärtustest, missioonist, visioonist ja eesmärkidest. See oli tohutult põnev ja innustav. Nüüd praktikale tagasi mõeldes julgen väita, et Numeri edukus on tingitud just nende väärtuste hoidmisest. Suunitlus alati kvaliteetset teenust pakkuda ning järjepidevalt arenguks uusi võimalusi otsida paistab läbi ka ettevõtte kultuurist.

Kas on midagi, mida saaksime järgmistele praktikantidele paremini selgitada või ette valmistada?
Ühel tavalisel tööpäeval jalutasin lõunapausi ajal köögi poole, et oma kaasavõetud toitu soojendada. Ukse pealt piiludes nägin tavalisest rohkem numerlasi ja mõtlesin endamisi, et küllap tulen hiljem tagasi, kui rahvast on vähem. Hiljem aga selgus, et ühises vestlusgrupis, kuhu mind veel polnud lisatud, oli otsustatud see päev teha lõuna ajal kõik koos pitsat. Unistuseks see pitsa tookord jäigi… Soovituseks ehk nii palju, et jälgige kullipilgul et ükski uus numerlane infoväljast eemale ei jää, sest ainult nii võib kindel olla, et ühtsustunne tekib palju kiiremini.
See on väga positiivne, et haarasite sellest kohe kinni ja teete endast kõik, et keegi ei jääks n-ö tiimist välja. See pisike apsakas sai samal päeval parandatud ja mind listi lisatud:).
Tahan veelkord teile kinnitada, et olen oma praktika kogemuse üle ülimalt õnnelik! ☺

Kokkuvõtteks oleme uhked, et meie meeskonnas on alati keegi, kes õpihimulise praktikandi oma hoole alla võtab ja rõõmsad selle üle, et meie juurde tahetakse õpitut praktiseerima tulla.