Käesolev veebileht kasutab küpsiseid. Lisateavet küpsiste kasutamise ja seadistamise kohta leiate siit.

Tulumaksuseaduse muudatused

Alates 1. juulist 2021 asendatakse tulumaksuseaduses madala maksumääraga territooriumi regulatsioon maksualast koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide Euroopa Liidu loeteluga, mille eesmärk on vältida maksudest kõrvalehoidumist ja edendada läbipaistvust ning head maksuhaldustava kogu …

IMG Numeri jaoks on väärtused väga olulised

Väärtuste teema tõusetub kõikides ettevõtetes varem või hiljem. Pikad mõttevahetused ja arutelud erinevates meediakanalites ning teemaga seotud lugude jagamine sotsiaalmeedias on juba normiks saanud. Kas väärtused on olulised ja miks …

Rahvusvaheliste tehingute käibemaksumuudatused

Alates 1. juulist 2021 toimuvad Euroopa Liidus olulised muudatused lõpptarbijale piiriüleselt osutatavate teenuste, kaupade kaugmüügi ja e-kaubanduse käibemaksu valdkonnas. Lõpptarbijaks loetakse füüsilist isikut või muud isikut, kes ei ole teises …

Lootusetu arve käibemaksu korrigeerimine

Riigikogu võttis 10. veebruaril 2021 vastu käibemaksuseaduse muudatused, millega muuhulgas sätestatakse alates 1. jaanuarist 2022 võimalus teatud tingimustel korrigeerida varem deklareeritud maksustatavat väärtust lootusetutelt arvetelt, s.t. osaliselt või täielikult klientide …

Digiteenused Ühendkuningriigi lõpptarbijatele

Seoses Brexiti üleminekuperioodi lõppemisega ei saa Eesti äriühing alates 2021. aasta I kvartalist oma MOSS deklaratsioonil enam kajastada Ühendkuningriigi (ÜK) lõpptarbijatele osutatavaid digiteenuseid ning ÜK ei saa märkida tarbimisriigiks. Ehk …

COVID-19 mõju finantsaruandlusele

COVID-19 kevadise laine mõjud on enamasti juba finantsaruannetest näha, kuid siiski on oluline majandusaastaaruande koostamisel tähelepanelikult läbi analüüsida mõningad olulised teemad. IMG Numeri raamatupidajad mõistavad, et klient ei pea olema …

Briti äriühingutel peab alates 2021. aastast olema maksuesindaja

Seoses Ühendkuningriigi lahkumisega Euroopa Liidust ja vastava üleminekuperioodi lõppemisega 31.12.2020 peavad Briti äriühingud allpool kirjeldatud juhtudel määrama endale Eestis maksuesindaja. Briti äriühing, kes juba on registreeritud Eestis käibemaksukohustuslasena enne 2021. …

Praktikakogemus Numeris

Raamatupidamisbüroo IMG Numeri on asutamisest saati soovinud olla oma valdkonnas suunanäitaja. Juba algusaastatel olid praktikandid meie juurde väga oodatud ja nii mõnigi neist on tänaseni IMG Numeri raamatupidaja ning annab …