Erisoodustuse laenuintressi käsitlus

Vastavalt tulumaksuseaduse § 48 lõike 4 punktile 6 on erisoodustuseks muuhulgas laenu andmine turutingimustest madalama intressimääraga, välja arvatud, kui intress selle maksmise hetkel on vähemalt kahekordne võlaõigusseaduse § 94 lõike 2 kohaselt viimati avaldatud …

2024.a. käibemaksumäära muudatused

Käibemaksu standardmäära tõus 2024. aastal Alates 1. jaanuarist 2024 tõuseb käibemaksu standardmäär 20%-lt 22%-le. Tehingule kohalduva maksumäära valikul tuleb lähtuda käibe toimumise aja reeglitest. Kui käibe toimumise aeg on 2023. …

Hansu praktikakogemus Numeris

Numeris on praktikandid alati oodatud, usume, et järelkasvu kasvatamine on raamatupidamisteenuse pakkujate sotsiaalne vastutus ja suur rõõm 😊. Hans õpib Tartu Ülikoolis ettevõttemajandust ja oli meie juures praktikal kolm kuud. …

Käibemaks eraparkla poolt võetavalt tasult

Maksu- ja Tolliamet on oma kodulehel selgitanud, et eraparklaid pidavad ettevõtted peavad oma käibemaksuarvestuse viima 1. jaanuariks 2023 vastavusse Euroopa Kohtu lahendiga C-90/20. Nimelt otsustas Euroopa Kohus selles kohtuasjas, et …

Platvormihaldurite teavitamiskohustus

Riigikogu võttis 14. detsembril 2022 vastu maksualase teabevahetuse seaduse muudatused, mis kehtestavad platvormihalduritele (nagu Bolt, AirBnB, Amazon, Booking.com, jms) kohustuse hakata esitama MTA-le teavet platvormidel tegutsevate müüjate ja teenuspakkujate ning …

Pensioniealise maksuvaba tulu

1. jaanuarist 2023 ei kohaldata tulu maksustamisel regresseeruvat maksuvaba tulu (mis 2022.a. võib üldjuhul olla teatud juhul kuni 6000 eurot aastas ning 2023.a. kuni 7848 eurot aastas) alates maksustamisperioodist, mil …

Maksuvaba tulu suurendamine 2023 aastal

Riigikogu võttis 23. novembril 2022 vastu tulumaksuseaduse muudatuse, mille kohaselt suurendatakse alates 2023. aastast üldist igakuist maksuvaba tulu seniselt 500 eurolt 654 eurole isikute jaoks, kelle maksustatav aastatulu ei ületa …

NUMERI TUTVUSTAB-TEENUSTE JUHT ALLAN KAUNIS

Palun kirjelda ennast mõne lausega. Mida tegid enne Numeriga liitumist ja millega meeldib vabal ajal tegeleda, mis paneb silmad särama? Enne Numeriga liitumist töötasin erinevate ettevõtete raamatupidamises. Esimest korda puutusin …