Muudatused dividendide maksustamises

• 1. jaanuarist 2019 kehtib uus madalam 14% ettevõtte tulumaksu määr regulaarselt makstavatele dividendidele ja muudele kasumieraldistele (seda olenemata sellest, kas dividendide jaotamise otsus tehti 2019. või 2018. aastal). 14% …

Ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamine

• Füüsilisest isikust väikeettevõtja, kes ei tegutse oma tegevusalal FIE-na, võib ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse alusel avada krediidiasutuses (alates 2019.a. vaid LHV Pangas) eraldi pangakonto – ettevõtluskonto, kuhu hakkavad laekuma …

2019. aasta käibemaksu muudatused

Riigikogu võttis 14. novembril 2018 vastu käibemaksuseaduse muutmise seaduse, millega sätestatakse erinevate vautšerite (kinkekaartide) käibemaksukäsitlus, lihtsustatakse impordi käibemaksu deklareerimist käibedeklaratsioonil ja elektroonilise side ning elektrooniliselt osutatava teenuse korda. Uued muudatused …

Uued andmed töötamise registris

Riigikogu võttis 21. novembril 2018 vastu maksukorralduse seaduse muudatuse, mille kohaselt töötamise registrisse kantavate andmete loetelu sätestatakse maksukohustuslaste registri põhimääruses. • Valitsuse poolt muudetud põhimääruse kohaselt tuleb tööandjal alates 1. …

Ühistranspordi piletihinna hüvitamine

Riigikogu võttis 21. novembril 2018 vastu tulumaksuseaduse muudatuse, millega muuhulgas muudeti tulumaksuseaduse erisoodustuste maksustamise paragrahvi 48 lõiget 51 . Selle kohaselt ei maksustata alates 1. jaanuarist 2020 erisoodustusena töötajate elu- ja …

Maksumuudatused füüsilisest isikust ettevõtjatele

Riigikogu võttis 13. detsembril 2017 vastu sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse, mis kehtestab alates 2018. aastast füüsilisest isikust ettevõtjatele (FIE-dele) mitmeid soodsamaid maksureegleid: • FIE sotsiaalmaksukohustuse ülempiiri langetatakse 10-kordsele töötasu …

Pensionäre puudutavad muudatused maksuvaba tulu arvestuses

Riigikogu võttis 13. detsembril 2017 vastu sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse, mis muuhulgas muudab alates 2018. aastast kehtima hakkavat uut maksuvaba tulu arvestamise korda alljärgnevalt: • Pensionärid saavad õiguse esitada …

Tööandja sõiduauto erisoodustuse muudatused

1. jaanuarist 2018 muutuvad oluliselt tööandja sõiduauto eratarbeks kasutamisel tekkiva erisoodustuse hinna arvestuspõhimõtted. • Töötajal kaob võimalus hüvitada tehtud erasõite tööandjale sõidupäeviku alusel ning tööandja peab maksma sõiduauto eratarbeks kasutamisel …