Käesolev veebileht kasutab küpsiseid. Lisateavet küpsiste kasutamise ja seadistamise kohta leiate siit.

Uus maksuvabastus Ukraina heaks tehtud kingitustele ja annetustele

Riigikogu võttis 23. märtsil 2022 vastu tulumaksuseaduse muudatused, millega vabastatakse kingituste ja annetuste tulumaksuga maksustamisest ettevõtete poolt Ukraina heaks tehtud kingitused ja annetused, mida tehakse perioodil 24.02.-31.12.2022 allpool loetletud ühingutele …

Kuidas läheb numerlane?

Kui maailma vallutas kuri viirus, oli ka meil, Numeris, üsna pea selge, et COVID-19 tingimustes kodus töötamine on väga mõistlik otsus ning turvalisem nii töötajatele kui meie koostööpartneritele. Õnneks on …

Käibemaksuseaduse muudatused 2022

Riigikogus võeti 24. novembril 2021 vastu käibemaksuseaduse muudatused, mis osaliselt jõustuvad 2022. aasta alguses ning osaliselt aasta keskel. Lisaks varem kirjeldatud lootusetute võlgnevuste käibemaksu korrigeerimisele on alates 1. jaanuarist 2022 …

Tulumaksuseaduse muudatused

Alates 1. juulist 2021 asendatakse tulumaksuseaduses madala maksumääraga territooriumi regulatsioon maksualast koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide Euroopa Liidu loeteluga, mille eesmärk on vältida maksudest kõrvalehoidumist ja edendada läbipaistvust ning head maksuhaldustava kogu …

IMG Numeri jaoks on väärtused väga olulised

Väärtuste teema tõusetub kõikides ettevõtetes varem või hiljem. Pikad mõttevahetused ja arutelud erinevates meediakanalites ning teemaga seotud lugude jagamine sotsiaalmeedias on juba normiks saanud. Kas väärtused on olulised ja miks …

Rahvusvaheliste tehingute käibemaksumuudatused

Alates 1. juulist 2021 toimuvad Euroopa Liidus olulised muudatused lõpptarbijale piiriüleselt osutatavate teenuste, kaupade kaugmüügi ja e-kaubanduse käibemaksu valdkonnas. Lõpptarbijaks loetakse füüsilist isikut või muud isikut, kes ei ole teises …

Lootusetu arve käibemaksu korrigeerimine

Riigikogu võttis 10. veebruaril 2021 vastu käibemaksuseaduse muudatused, millega muuhulgas sätestatakse alates 1. jaanuarist 2022 võimalus teatud tingimustel korrigeerida varem deklareeritud maksustatavat väärtust lootusetutelt arvetelt, s.t. osaliselt või täielikult klientide …