Käesolev veebileht kasutab küpsiseid. Lisateavet küpsiste kasutamise ja seadistamise kohta leiate siit.

Teise pensionisamba sissemaksetest

Riik peatas alates 2020. aasta 1. juulist kuni 2021. aasta 31. augustini teise sambasse sotsiaalmaksu arvelt (4%) tehtavad sissemaksed. Erandiks on aastatel 1942–1960 sündinud isikud, kelle puhul jätkuvad teise samba sissemaksed tavapärases korras.
2020. aasta oktoobris saavad aga kõik sambaga liitunud otsustada, kas loobuda oma palgalt 2% makse tegemisest.
Selleks tuleb neil 2020. a oktoobris esitada kas Pensionikeskuses või pangas maksete mitte tegemise avaldus.
Avalduse alusel peatub 2% makse tasumine 2020. a detsembrist kuni 2021. a 31. augustini. Soovi korral saavad maksed peatada ka inimesed, kes on sündinud ajavahemikus 1942–1960: kui nad esitavad avalduse maksete mitte tegemiseks, siis peatub neil ka 4% maksmine.
Inimestele, kes jätkavad oma 2% makseid ajal, mil sotsiaalmaksu arvelt 4% teise sambasse ei maksta, kompenseeritakse hiljem 4%. Tegemata jäänud sotsiaalmaksu 4% maksete kompenseerimiseks arvutatakse kokku, kui palju iga inimene 2020. aasta 1. juulist kuni 2021. aasta 31. augustini teise sambasse 2% eest makseid tegi ja korrutatakse see summa kahega. Kui teise samba pensionifondide keskmine tootlus on 2020. aasta 1. juulist kuni 2022. aasta 31. detsembrini positiivne, suureneb kompenseeritav summa ka veel keskmise tootluse võrra. Negatiivset tootlust arvesse ei võeta. Kompenseerimine toimub riigieelarvest aastate 2023 ja 2024 jooksul.
Kompenseerimine ei sõltu sellest, kas konkreetne inimene aastatel 2023 ja 2024 tööl käib ja tavapärases korras teise sambasse sissemakseid teeb. Kui ta on sel ajal näiteks tööturult eemal, kuid perioodil 2020. aasta 1. juulist kuni 2021. aasta 31. augustini oma palgalt 2% makseid tegi, siis vastavalt tegelikult tehtud sissemaksetele saab ta ka kompensatsiooni.
Tööandja peab alates 1. novembrist 2020 kontrollima oma töötajate kogumispensioni maksete kinnipidamise peatamist või jätkamist. Kui töötaja on esitanud avalduse kogumipensioni maksete peatamisest, siis maksudeklaratsioonidel TSD 2020. a detsembri kohta kuni 2021. a augusti kohta ei tohi selle töötaja kogumispensioni makset deklareerida. Kui töötaja ei ole avaldust esitanud, siis jätkatakse kinnipeetud kogumispensioni makse deklareerimist tavakorras.
Samuti ei tasu avalduse esitanud isik kogumispensioni makset ettevõtluskontole laekunud tulust.
Avalduse esitanud füüsilisest isikust ettevõtja ei tasu kogumispensioni makset oma 1/12-lt 2020. aastal saadud ettevõtlustulult.

Kui ülaltooduga või muudes raamatupidamise või maksundusega seotud küsimustes saame Teile abiks olla võtke meiega kindlasti ühendust kirjutades aadressile numeri@numeri.ee .