Käesolev veebileht kasutab küpsiseid. Lisateavet küpsiste kasutamise ja seadistamise kohta leiate siit.

Pensionäre puudutavad muudatused maksuvaba tulu arvestuses

Riigikogu võttis 13. detsembril 2017 vastu sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse, mis muuhulgas muudab alates 2018. aastast kehtima hakkavat uut maksuvaba tulu arvestamise korda alljärgnevalt:
• Pensionärid saavad õiguse esitada maksuvaba tulu avaldus mitmele tulumaksu kinnipidajale, kui nad saavad samaaegselt tulu nii Sotsiaalkindlustusametilt kui ka mõnelt muult tulumaksu kinnipidajalt.
• Maksu- ja Tolliameti tõlgenduse kohaselt on sarnane õigus vaid sellisel pensionäril, kellele tehtav kumbki väljamakse (näiteks nii pension kui töötasu) on alla 500 euro kuus.
• Lisaks on vastav õigus esitada rohkem kui üks maksuvaba tulu avaldus piiratud sel viisil, et pensionäri poolt mõlemale avaldusele märgitud maksuvaba tulu kokku ei või ületada igakuiselt 500 eurot.
• Pensionäride puhul, kes 2017. aastal ei saanud sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu, loetakse maksuvaba tulu avaldus esitatuks Sotsiaalametile 500 euro ulatuses. Seega need pensionärid, kes ei ole 2017 töötanud, ei pea maksuvaba tulu avaldust Sotsiaalkindlustusametile esitama, sest nendele makstavatele pensionidele rakendab Sotsiaalkindlustusamet alates 2018. aastast maksuvaba tulu automaatselt.

 

Lisainfot maksuvaba tulu arvestuse kohta vaata Sotsiaalkindlustusameti ning Maksu- ja Tolliameti veebilehelt:
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/maksuvaba-tulu-alates-1-jaanuarist-2018#Maksuvaba%20tulu%20avaldus
https://www.emta.ee/et/eraklient/tulu-deklareerimine/oluline-maksuvaba-tulu-arvestamisel-alates-1-jaanuarist-2018