Käesolev veebileht kasutab küpsiseid. Lisateavet küpsiste kasutamise ja seadistamise kohta leiate siit.

Lootusetu arve käibemaksu korrigeerimine

Riigikogu võttis 10. veebruaril 2021 vastu käibemaksuseaduse muudatused, millega muuhulgas sätestatakse alates 1. jaanuarist 2022 võimalus teatud tingimustel korrigeerida varem deklareeritud maksustatavat väärtust lootusetutelt arvetelt, s.t. osaliselt või täielikult klientide poolt tasumata jäänud arvetelt.

Vastava korrigeerimise tingimused ja kord on kehtestatud käibemaksuseaduse uues § 291. Osaliselt või täielikult tasumata arvet saab käibemaksu mõttes lugeda lootusetuks võlaks siis, kui on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:

• Vastava kauba või teenuse eest on väljastatud nõuetekohane arve, mis on jäetud kas osaliselt või täielikult tasumata;
• Sellelt tehingult arvutatud käibemaks on deklareeritud tehingu toimumise maksustamisperioodi käibedeklaratsioonil;
• Nõuet pole võõrandatud;
• Arve tasumise tähtpäevast on möödunud vähemalt 12 kuud (mis ei kehti suurema kui 30 000 eurose nõude puhul, kui on vajalik ka jõustunud kohtulahend), kuid mitte rohkem kui 3
aastat;
• Nõue on raamatupidamises maha kantud, sest selle kogumine on hinnatud lootusetuks;
• Kui nõue ületab 30 000 eurot, siis peab nõue olema tõendatud jõustunud kohtulahendiga;
• Kauba soetaja või teenuse saaja ei tohi olla müüjaga seotud isik;
• Müüja on kirjalikult teavitanud kauba soetajat või teenuse saajat nõude mahakandmisest selle raamatupidamises mahakandmise kuul.

Seadusemuudatuse kohta koostatud seletuskirjas on lisatud, et teavituse esitamiseks teisi vorminõudeid ei ole, aga teavituse esitamiseks ei ole õige võlgnikule kreeditarve esitamine, kuna kreeditarve tehakse siis, kui kaupade ja teenuste müüki korrigeeritakse, mitte lootusetute nõuete mahakandmisel. Võlgniku teavitamise tingimust tuleb seejuures vaadata koosmõjus nõude mahakandmise tingimusega – nõuet ei ole olnud võimalik koguda, seda vaatamata maksukohustuslase püüdlustele teha kõik endast olenev nõude kogumiseks. Ehk juhul kui teavitust ei ole võimalik esitada, kuna näiteks isik on likvideeritud ja puuduvad kontaktandmed, kellele ja kuhu teavitus saata, siis sellisel juhul muude tingimuste täitmisel on maksukohustuslasel õigus kasutada võimalust lootusetu võla korral oma maksukohustust vähendada.

Vastava seadusemuudatusega sätestatakse ka antud olukorras käibemaksusumma korrigeerimise aeg – maksustamisperiood, kui nõue raamatupidamises maha kanti. Kui maha kantud nõue hiljem osaliselt või täielikult tasutakse, tuleb see müüjal arvestada oma maksustatava väärtuse hulka selles maksustamisperioodis, kui nõue osaliselt või täielikult tasuti. Lisaks sätestatakse ka võlgniku kohustus korrigeerida osaliselt või täielikult tasumata arve alusel sisendkäibemaksuna maha arvatud käibemaksusummat ja arvestada see oma maksukohustusena maksustamisperioodis, kui ta sai arve esitanud müüjalt teate nõude raamatupidamises maha kandmisest juhul, kui võlgnik oli vastava sisendkäibemaksu osaliselt või täielikult oma maksustatavalt käibelt arvestatud käibemaksust maha arvanud.

Kui ülaltooduga või muudes raamatupidamise või maksundusega seotud küsimustes saame Teile abiks olla võtke meiega kindlasti ühendust kirjutades aadressile numeri@numeri.ee .