Käesolev veebileht kasutab küpsiseid. Lisateavet küpsiste kasutamise ja seadistamise kohta leiate siit.

Hübriidsed ebakõlad

1. jaanuarist 2020 täiendati Eesti tulumaksuseadust uue peatükiga 102, millega võeti üle EL-i direktiivi 2017/952 hübriidsete ebakõlade vastased meetmed. Hübriidse ebakõla all peetakse üldjuhul silmas erinevaid piiriüleseid olukordi, kus sama kulu lubatakse maksustamisel arvesse võtta rohkem kui ühes riigis (nn topeltmahaarvamine) või kus sama makset lubatakse maksustamisel kuluna arvesse võtta maksja riigis ja samas ei lisata seda maksustatavale kasumile makse saaja riigis (nn mahaarvamine ilma tuluna arvessevõtmiseta).
Topeltmahaarvamise näitena võib tuua olukorda, kus äriühing võtab välisriigis oma sealse filiaali kaudu laenu ja hakkab maksma laenuintresse, mida lubatakse maksustamisel maha arvata nii äriühingu kui ka filiaali asukohariigis. Samas filiaalile omistatud kasumit maksustatakse ettevõtte tulumaksuga ainult filiaali asukohariigis, kuivõrd äriühingu asukohariik kohaldab sellele vabastust.
Uue esmase reegli kohaselt peab Eesti äriühing antud olukorras hakkama tasuma vastavalt intressilt tulumaksu. Juhul, kui esmane reegel jääb aga rakendamata, peab teisese reegli kohaselt filiaal kui intressi maksja maksma intressilt tulumaksu.
Mahaarvamine ilma tuluna arvessevõtmiseta esineb aga näiteks olukorras, kus esimese riigi äriühing maksab intresse teise riigi hübriidüksusele (mida too teine riik käsitleb läbipaistvana ega maksusta), kuid kolmas riik, kelle resident hübriidüksuse osanik on, käsitleb vastavat hübriidüksust maksumaksjana. Nii tekib olukord, kus esimene riik lubab intressid tulust maha arvata, kuid samas nii teine kui ka kolmas riik saadud intresse oma maksureeglite alusel ei maksusta.
Hübriidne ebakõla võib sageli tekkida residendist äriühingu ja tema sidusettevõtja vahel, aga ka äriühingu ja tema püsiva tegevuskoha või filiaali vahel või mitmete eri riikides asuvate püsivate tegevuskohtade või filiaalide vahel. Lisaks võib see ebakõla tekkida ka hübriidüksusele või tema poolt tehtud makse tulemusena, kusjuures hübriidüksuseks peetakse üksust või äriühingut (näiteks täis- või usaldusühingut), mida üks riik käsitleb maksustamisel maksumaksjana, kuid teine riik läbipaistvana, maksustades selle tulu osanike tasandil.
Majandusaastal maksustamise ebakõla põhjustanud summa tuleb Eestis Maksu- ja Tolliametile deklareerida ja tulumaks sellelt tasuda hiljemalt järgmise majandusaasta üheksanda kuu 10. kuupäevaks.

Kui teil tekkis hübriidsete ebakõlade või muude maksuteemade kohta küsimusi võtke meiega kindlasti ühendust.

Helista +372 686 7110 või kirjuta numeri@numeri.ee ja küsi lisainfot juba täna!