Kas soovite hakata tegelema ettevõtlusega Baltimaades, ent ei tunne õigusakte, maksupoliitikat, võimalikke regulatiivseid või bürokraatlikke takistusi?

Oleme valmis aitama teid juba ettevõtte registreerimise hetkest, võttes enda peale nii dokumentide kordaajamise, suhtluse haldusasutustega, ettevõtte raamatupidamise loomise kui ka haldamise.

Lisaks pakume erinevaid raamatupidamisteenuseid ja finantskonsultatsioone, mis hõlbustavad ettevõtte tegevust ka edaspidi.

accounting-non-residentials

Rahvusvaheline

Mitteresidendist ettevõtjad, kes soovivad Eestis äri alustada, puutuvad sageli kokku bürokraatlike ja õiguslike taksitustega. Äriregistris tuleb asutada äriühing või registreerida filiaal või püsiv tegevuskoht Maksu- ja Tolliameti piirkondlikus teenindusbüroos. Registreerimismenetlus sõltub ettevõtlusvormist. Mitteresidentidel on vastavalt oma tegevusvaldkonnale sarnased kohustused residentidega. Kui mitteresidendil on töötajad, siis tuleb neile makstud tasudelt igakuiselt maksta makse ning esitada maksudeklaratsioone.

IMG Numeri aitab teid registreerimisprotsessis, esindab teid ametiasutustes ning korraldab raamatupidamise ning aruandluse.

Püsiv tegevuskoht

Mitteresident, kes tegutseb Eestis püsiva tegevuskoha kaudu ning keda pole registreeritud äriregistris või mitteresidendist tööandjana, on kohustatud end maksukohustuslaseks registreerima.

Mitteresident, kes alustab Eestis majandustegevust püsiva tegevuskoha kaudu, mida ei ole filiaalina kantud äriregistrisse, või mitteresidendist tööandja, peab esitama avalduse Maksu- ja Tolliametile püsiva tegevuskoha registreerimiseks kümne tööpäeva jooksul Eestis maksukohustuse tekkimisest arvates.

Filiaal

Kui välismaa äriühing soovib oma nimel pakkuda Eestis püsivalt kaupu või teenuseid, peab end äriregistrisse kandma filiaalina, mis ei ole juriidiline isik. Äriseadustik sätestab õiguslikud alused filiaalile. Seaduses sätestatud juhtudel peab äriühing saama loa Eestis filiaali asutamiseks.

Välismaa äriühingu filiaal kantakse äriregistrisse filiaali juhataja avalduse alusel. Filiaal loetakse asutatuks selle äriregistrisse kandmisel ja lõppenuks selle äriregistrist kustutamisel.

Välismaa äriühing peab filiaali kohta pidama eraldi raamatupidamist, mida tuleb filiaali kohta pidada vastavalt raamatupidamise seaduse nõuetele.

Sotsiaalmaks

Sotsiaalmaks tasutakse Eestis täielikult tööandja poolt Maksu- ja Tolliametile.

Mitteresident, kellel pole Eestis püsivat tegevuskohta, kuid kes on Eestis tööandja, registreeritakse sotsiaalmaksu tasumiseks enne maksukohustuse tekkimist Maksu- ja Tolliameti Põhja teenindusbüroos.

Äriregistris registreeritud äriühingud Maksu- ja Tolliametis maksukohustuslaseks eraldi registreeruma ei pea.

Kui soovid saada detailsemat informatsiooni, võta ühendust – inga.allik@numeri.ee