Käesolev veebileht kasutab küpsiseid. Lisateavet küpsiste kasutamise ja seadistamise kohta leiate siit.

Ühistranspordi piletihinna hüvitamine

Riigikogu võttis 21. novembril 2018 vastu tulumaksuseaduse muudatuse, millega muuhulgas muudeti tulumaksuseaduse erisoodustuste maksustamise paragrahvi 48 lõiget 51 . Selle kohaselt ei maksustata alates 1. jaanuarist 2020 erisoodustusena töötajate elu- ja töökoha vaheliseks transpordiks kasutatud ühistranspordi piletihinna hüvitamist tööandja poolt.

Seejuures laieneb viidatud vabastus ühtviisi nii töölepingu alusel töötavatale töötajatele kui ka juhatuse ja nõukogu liikmetele, samuti töövõtu-, käsundus- või muu võlaõigusliku lepingu alusel töötavatele või teenust osutavatele füüsilistele isikutele.

Vastava seaduseelnõu seletuskirja kohaselt ei kehti uus vabastus taksoveo kohta. Kuidas hakatakse uut vabastust rakendama erinevatele ühistranspordi vormidele (ka näiteks laeva- ja lennupiletitele), mida on samuti võimalik kasutada elu- ja töökoha vaheliseks transpordiks, selgitab loodetavasti Maksu- ja Tolliamet oma ärikliendi veebilehel avaldatavates muudatustes.