Käesolev veebileht kasutab küpsiseid. Lisateavet küpsiste kasutamise ja seadistamise kohta leiate siit.

Tulumaksuseaduse muudatused

Alates 1. juulist 2021 asendatakse tulumaksuseaduses madala maksumääraga territooriumi regulatsioon maksualast koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide Euroopa Liidu loeteluga, mille eesmärk on vältida maksudest kõrvalehoidumist ja edendada läbipaistvust ning head maksuhaldustava kogu maailmas. Seetõttu tunnistatakse seaduses kehtetuks senine madala maksumaksumääraga territooriumi paragrahv ning see mõiste asendatakse läbivalt maksualast koostööd mittetegeva jurisdiktsiooniga.
22. veebruaril 2021 nõukogus vastu võetud vastavasse EL-i “musta nimekirja” kuuluvad: Ameerika Samoa, Anguilla, Dominica, Fidži, Guam, Belau, Panama, Samoa, Seišellid, Trinidad ja Tobago, USA Neitsisaared, Vanuatu. Kirjeldatud loetelu uuendatakse nõukogu poolt kaks korda aastas – veebruaris ja oktoobris (vt https://www.consilium.europa.eu/et/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/).
Lisaks muudetakse tulumaksuseaduses maksuvaba tulu jooksva kasutamise õigusi, mille tulemusena tekib alates 1. jaanuarist 2022 ka muu lepinguriigi (s.t. EL-i või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi) residendist füüsilisel isikul õigus maksuvaba tulu igakuisele arvestamisele. Seni sai muu lepinguriigi resident teha maksuvaba tulu osas mahaarvamisi ainult oma füüsilise isiku tuludeklaratsiooni kaudu. Samuti ühtlustatakse seaduses need Eesti residendi ja muu lepinguriigi residendi tingimused, mil nad ei ole kohustatud esitama Eestis füüsilise isiku tuludeklaratsiooni (näiteks kui füüsilise isiku aastatulu ei ületanud maksuvaba tulu määra vms).

Kui ülaltooduga või muudes raamatupidamise või maksundusega seotud küsimustes saame Teile abiks olla võtke meiega kindlasti ühendust kirjutades aadressile numeri@numeri.ee .