Käesolev veebileht kasutab küpsiseid. Lisateavet küpsiste kasutamise ja seadistamise kohta leiate siit.

Tööandja sõiduauto erisoodustuse muudatused

1. jaanuarist 2018 muutuvad oluliselt tööandja sõiduauto eratarbeks kasutamisel tekkiva erisoodustuse hinna arvestuspõhimõtted.

• Töötajal kaob võimalus hüvitada tehtud erasõite tööandjale sõidupäeviku alusel ning tööandja peab maksma sõiduauto eratarbeks kasutamisel igakuiselt erisoodustuse makse vastavalt sõiduauto (M1 või M1G kategooria sõiduki) mootori võimsusele ja vanusele.
• Kuni 5 aasta vanuse tööandja sõiduauto ettevõtlusega mitteseotud tegevuse võimaldamisel on erisoodustuse hinnaks 1,96 eurot liiklusregistris märgitud mootori võimsuse ühiku (kW) kohta kuus.
• Üle 5 aasta vanuse tööandja sõiduauto ettevõtlusega mitteseotud tegevuse võimaldamisel on erisoodustuse hinnaks 1,47 eurot liiklusregistris märgitud mootori võimsuse ühiku (kW) kohta kuus.
• Sõiduautot loetakse 5 aastat vanaks, kui vastava maksustamisperioodi viimase kuupäeva seisuga on esmaregistreerimisest möödunud 5 aastat.
• Näiteks kui alla 5 aasta vanuse tööandja sõiduautoga, mille mootori võimsus on 114 kW, tehakse ka erasõite, tuleb tööandjal igakuiselt tasuda erisoodustuse hinnalt (114 x 1,96 = 223.44 eurot) 148.03 eurot erisoodustuse makse (55.86 eurot tulumaksu ja 92.17 eurot sotsiaalmaksu).
• Erisoodustust ei teki, kui sõiduautot kasutatakse ainult ettevõtlusega seotud tegevuseks või kui see on ajutiselt liiklusregistrist kustutatud või kui registrikanne on peatatud.
• Tööandjal, kes on sõiduauto omanik või vastutav kasutaja, tuleb juhul, kui ta ei võimalda sõiduautot kasutada ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks, teavitada maanteeametit sellest, et vastavat sõiduautot kasutatakse üksnes tööülesannete täitmiseks (vt lisainfot: https://www.mnt.ee/et/soiduk/kkk-tulumaksuseaduse-muudatuse-kohta). Kui sõiduauto kasutusotstarve muutub, siis tuleb sellest teavitada maanteeametit, kes teeb registrikandes vastava märke. Need teavitused on riigilõivuvabad.
• Võib eeldada, et nagu seni, peab ka 2018. aastal tööandja vajadusel tõendama sõiduauto kasutamist üksnes tööülesannete täitmiseks ja selgitama meetmeid, mis selle tagamiseks on kasutusele võetud (sõidupäevik, vms.). Lisainfot vaata Maksu- ja Tolliameti kodulehelt: https://www.emta.ee/et/ariklient/tulu-kulu-kaive-kasum/tsd-muudatused-2018-aastal/tooandja-soiduauto-erisoodustuse
• Eelpool kirjeldatud erisoodustuse hinna määramise korda võib soovi korral alates 2018. aastast rakendada ka kuni 3500 kg täismassiga veoauto (N1 kategooria sõiduki) eratarbeks kasutamise võimaldamisel (sel juhul moodustab omatarbe käibe väärtuse vastava erisoodustuse hind). Alternatiivina on sel puhul endiselt võimalik lähtuda erisoodustuse hinna määramisel nende sõidukite rendi turuhinnast, kui neid ei kasutata üksnes tööülesannete täitmiseks.
• Seega tuleb tööandjal otsustada, kas lubada töötajal kasutada tööandja sõidukit ka eratarbeks (makstes erisoodustuse makse vastavalt 2018. aastal kehtivale uuele korrale) või võimaldada seda kasutada ainult tööülesannete täitmiseks (millega ei kaasne erisoodustuse makse, kuid kaasneb tõendamiskohustus).