Käesolev veebileht kasutab küpsiseid. Lisateavet küpsiste kasutamise ja seadistamise kohta leiate siit.

Tähtajaks deklareerimata omakapitali sissemaksed

Maksu- ja Tolliamet on avaldanud oma kodulehel selgituse (https://www.emta.ee/et/ariklient/tulu-kulu-kaive-kasum/muudatused/maksudeklaratsiooni-andmete-parandamisele-laieneb) seoses Riigikohtu 12.05.2020 otsusega 3-18-989, et äriühingu omakapitali 2011.–2012. aastal tehtud sissemaksed tuli ära deklareerida 2015. aasta jaanuari TSD lisas 7. Kui seda õigeaegselt ei tehtud, siis deklaratsiooni parandusi sai esitada 3 aasta jooksul, st kuni 12. veebruarini 2018.
Seejuures kinnitas Riigikohtu otsus põhimõtet, et tulumaksukohustus tekib omakapitalist tehtud väljamaksete osalt, mis ületab äriühingu omakapitali tehtud rahalisi ja mitterahalisi sissemakseid. Seda sõltumata sellest, kas omakapitali sissemaksed olid tähtajaks deklareeritud või mitte. Tähtajaks deklareerimata sissemaksed panevad äriühingule kontrollimenetluses kõrgema tõendamiskoormuse ja kohustuse esitada täiendavaid dokumente, et tõendada omakapitali tehtud sissemakseid.

Maksu- ja Tolliameti selgituse kohaselt omakapitali tähtajaks deklareerimata jätmine ei tähenda, et igasugune omakapitalist tehtav väljamakse tooks äriühingule kaasa tulumaksu tasumise kohustuse. Pärast deklaratsiooni esitamise ja parandamise kolmeaastase tähtaja möödumist on maksuhalduril õigus kontrollimenetluse raames arvesse võtta tõendatud sissemaksed ja nende ulatuses äriühingu maksukohustust vähendada. Maksuhalduri hinnangul saab see olla erandlik olukord, mil äriühing:
• teavitab ekslikult tähtaegselt deklareerimata jäänud andmetest,
• esitab vastava tõendusmaterjali ning
• maksuhalduril on õigus kontrollimenetluse käigus tõendamist leidnud omakapitali sissemaksete võrra maksukohustust vähendada.

Äriühing, kes soovib varem deklareerimata omakapitali sissemakseid arvesse võtta omakapitalist väljamaksete tegemisel, peab olema valmis seega täiendavaks kontrolliks ning järgima nende maksete deklareerimisel Maksu- ja Tolliameti poolt antavaid juhiseid.