Käesolev veebileht kasutab küpsiseid. Lisateavet küpsiste kasutamise ja seadistamise kohta leiate siit.

Rahvusvaheliste tehingute käibemaksumuudatused

Alates 1. juulist 2021 toimuvad Euroopa Liidus olulised muudatused lõpptarbijale piiriüleselt osutatavate teenuste, kaupade kaugmüügi ja e-kaubanduse käibemaksu valdkonnas. Lõpptarbijaks loetakse füüsilist isikut või muud isikut, kes ei ole teises liikmesriigis käibemaksukohustuslasena registreeritud.
Nii laiendatakse senist digiteenuste maksustamise MOSS erikorda ka muudele teenustele, mille käibe tekkimise koht on teises liikmesriigis (loetelu neist teenustest on käibemaksuseaduse § 10 lõikes 4). Sellisteks enamlevinud teenusteks on näiteks välisriigis asuva kinnisasjaga seotud teenused või välisriigis toimuva kontserdi, messi või näituse sissepääsuteenused. Seega, kui seni pidi üldjuhul selliste teenuste tõttu Eesti äriühing registreerima end teises liikmesriigis käibemaksukohustuslaseks, siis alates 1. juulist 2021 võib Eesti äriühing selle asemel registreerida end OSS erikorra kasutajaks e-MTA-s. Erikorra rakendamine lihtsustab teises liikmesriigis tekkiva käibemaksukohustuse täitmist.
Sama erikorda saab hakata vabatahtlikult rakendama ka ühendusesisesele kaugmüügile ja teatud juhtudel ka e-poodide kaudu kauba müümisele teises liikmesriigis (näiteks kui Eestis oleva kauba müüjaks e-poe kaudu on ühendusevälise riigi ettevõtja, kel puudub EL-is püsiv tegevuskoht). Ühendusesisene kaugmüük on selline ELis asuva kauba võõrandamine, mille käigus kaup toimetatakse lõpptarbijale kauba asukoha liikmesriigist mõnda teise ELi liikmesriiki.
Lisaks kehtestatakse uus IOSS erikord ühendusevälisest riigist imporditavate kaupade kaugmüügile, mille rakendamine on samuti vabatahtlik. Ühendusevälisest riigist imporditud kauba kaugmüük on ELi välises riigis asuva kauba võõrandamine, mille käigus see kaup toimetatakse lõpptarbijale ELi välisest riigist ELi liikmesriiki.
Kuni 30.06.2021 saab Eesti äriühing rakendada teise liikmesriigi lõpptarbijale müüdud digiteenustele Eesti käibemaksumäärasid siis, kui tema vastavate teenuste käive kõigis liikmesriikides kokku ei ületa 10 000 eurot.
Kuna seoses kirjeldatud muudatusega kaotatakse 1. juulist 2021 senised kaugmüügi piirmäärad (näiteks Eestis 35 000 eurot), siis pärast seda saab Eesti äriühing rakendada oma ühendusesisesele kaugmüügile ja digiteenustele Eesti käibemaksumäärasid vaid juhul, kui tema selliste käivete kogusumma liikmesriikide lõpptarbijatele ei ületa aastas 10 000 eurot ning tal puudub teistes liikmesriikides püsiv tegevuskoht või asukoht. Muudatuse poole aasta pealt kehtima hakkamise tõttu kehtib 2021. aastal sama piirmäär perioodil 1.07.21-31.12.21.
Nii OSS kui ka IOSS erikorra tarbeks saab hakata registreerimisavaldusi esitama alates 1. aprillist 2021, kuid uute käibemaksureeglite rakendamine algab 1. juulist 2021. Eestis seni registreeritud MOSS erikorra kasutajad, kes soovivad jätkata laienenud OSS erikorra rakendamist, loetakse alates 1. juulist 2021 automaatselt OSS erikorra kasutajateks.
Täiendavat informatsiooni käibemaksumuudatuste ja erikorra kasutajaks registreerimise kohta võib leida Maksu- ja Tolliameti kodulehelt:
https://www.emta.ee/et/ariklient/tulu-kulu-kaive-kasum/e-kaubanduse-ja-teenuste-kaibemaksuga-maksustamise-erikorrad-oss-ja