Käesolev veebileht kasutab küpsiseid. Lisateavet küpsiste kasutamise ja seadistamise kohta leiate siit.

Muudatused dividendide maksustamises

• 1. jaanuarist 2019 kehtib uus madalam 14% ettevõtte tulumaksu määr regulaarselt makstavatele dividendidele ja muudele kasumieraldistele (seda olenemata sellest, kas dividendide jaotamise otsus tehti 2019. või 2018. aastal). 14% maksumäär rakendub ka mitteresidendi püsiva tegevuskoha või filiaali poolt Eestist väljaviidud kasumile (TSD lisal 3).
• Madalamat 14% maksumäära rakendatakse automaatselt vormi TSD lisas 7:
• 2019. aastal 1/3-le 2018. aastal jaotatud kasumist, mis oli maksustatud 20% ettevõtte tulumaksuga, ja
• 2020. aastal 1/3-le 2018. ja 2019. aastal jaotatud kasumist, mis oli maksustatud 20% või 14% ettevõtte tulumaksuga.
• Alates 2021. aastast hakkab madalam 14% maksumäär kehtima jaotatud kasumile, mis on väiksem või võrdne eelmise kolme kalendriaasta keskmise jaotatud kasumiga, millelt on makstud Eestis ettevõtte tulumaksu kas 20% või 14% määraga.
• Üldreeglina toimub 14% madalama maksumäära rakendamine TSD lisal 7 automaatselt, ilma valikuvõimaluseta kasutada 20% maksumäära. Näiteks kui 2018 on dividende maksustatud 20% ettevõtte tulumaksuga, siis rakendub 1/3-le vastavast dividendisummast 2019. aastal dividende makstes automaatselt 14% maksumäär.
• TSD lisal 7 deklareeritakse koodil 7008 dividendide väljamakse kokku, misjärel rakendus jagab automaatselt koodil 7009 madalama maksumääraga ja koodil 7010 tavamääraga maksustatud dividendid.
• Vormil INF 1 tuleb hakata koodil 13050 deklareerima eraldi dividendide väljamakse liiki „DK“, kui tegu 20% maksumääraga dividendidega, ja väljamakse liiki „MDK“, kui tegu 14% maksumääraga dividendidega.
• Lisaks rakendub füüsilistele isikutele makstavatele dividendidele, millele on eelnevalt ettevõtte (või dividendi maksmise aluseks olevat kasumit maksustanud teise ettevõtte) tasandil rakendatud madalamat 14% maksumäära, uus 7% kinnipeetav tulumaks, mis deklareeritakse vormil INF 1.
• Näiteks kui Eestis äriühing A osalus äriühingus B on vähemalt 10%, siis kui B-st A-le makstavatele dividendidele on rakendatud 14% määra, siis A ei pea maksma oma füüsilisest isikust osanikule makstavatelt dividendidelt ettevõtte tulumaksu, kuid peab neilt dividendidelt kinni pidama 7% tulumaksu.
• Samas kui äriühing A osalus äriühingus B on alla 10%, siis kui B-st A-le makstavatele dividendidele on rakendatud 14% maksumäära, peab A oma füüsilisest isikust osanikule makstavaid dividende maksustama 20% ettevõtte tulumaksuga, kuid ei pea neilt dividendidelt täiendavalt kinni pidama 7% tulumaksu.

• Väljamakse liigiga „MDK” deklareeritakse vormil INF 1 koodil 13060 füüsilise isiku dividenditulu brutosumma, koodil 13073 kinnipeetud tulumaksu määr ning koodil 13074 kinnipeetud tulumaks.
• 7% kinnipeetav maks rakendub reeglina ka mitteresidendist füüsilistele isikutele makstavatele dividendidele, kuid mitte juriidilistest isikutest osanikele. Erandina võib mõnede Eesti maksulepingute alusel sellistele füüsiliste isikute dividendidele rakenduda ka vabastus või madalam maksumäär (0% – Mehhiko, Gruusia, Küprose, Jersey, Mani saare, Araabia Ühendemiraatide ja Bahreini residentidele; 5% – Bulgaaria, Iisraeli ja Makedoonia residentidele).

• Kui dividendide saajate hulgas on nii juriidilisi kui füüsilisi isikuid, siis on dividende jaotaval äriühingul võimalik eriliigiliste (14% või 20%) dividendide olemasolul kombineerida, kas maksta füüsilistele isikutele:

• dividende 20% maksumääraga, või
• dividende 14% maksumääraga ja pidada kinni 7% tulumaksu, või
• dividende nii 20% kui ka 14% maksumääraga, pidades viimastelt kinni 7% tulumaksu.

• Makstes füüsilisest isikust osanikule rohkem madalama ettevõtte tulumaksu määraga dividende, vähendatakse äriühingu tasandil makstavat ettevõtte tulumaksu (ja ka kogu dividendidega kaasnevat tulumaksu koormust), kuid 7% kinnipeetava maksu tõttu väheneb üldjuhul ka füüsilisest isikust osaniku poolt saadav netodividend.

Kokkuvõtteks – alates 2019. aastast tuleb füüsilisele isikule dividende välja makstes silmas pidada järgmist:

• 20% maksumääraga dividendid – 7% kinnipidamist ei ole, väljamakse liik „DK“ (INF1)
• 14% maksumääraga dividendid – 7% kinnipidamine, väljamakse liik „MDK“ (INF1)
• Välisriigist (või Eestist, kui dividendid on algselt olnud maksustatud 20% maksumääraga) saadud maksuvaba dividendi edasijaotamine – 7% kinnipidamist ei ole, väljamakse liik „DK“ (INF1)
• Eestist saadud 20% maksumääraga maksustatud dividendi edasijaotamine – 7% kinnipidamist ei ole, väljamakse liik „DK“ (INF1)
• Eestist saadud dividendi edasijaotamine, mis on enne olnud maksustatud 14% maksumääraga – 7% kinnipidamine, väljamakse liik „MDK“ (INF1)

Näide 1 – osanikuks juriidiline isik
2018 – jaotati dividende 10 000, millest:
• 6 000 maksuvabad dividendid ja
• 4 000 maksustatud 20% tulumaksuga (20/80*4 000 = ettevõtte tulumaks 1 000)
2019 – jaotatakse dividende 10 000, millest:
• 5 000 maksuvabad dividendid ja
• 5 000 maksustatakse alljärgnevalt:
o 1/3 4 000-st = 1 333*14/86 (ettevõtte tulumaks 217,05)
o Ülejäänud (5 000-1 333) 3 667 * 20/80 (ettevõtte tulumaks 916,75)
2020 – jaotatakse dividende 10 000, millest:
• 6 000 maksuvabad dividendid ja
• 4 000 maksustatakse alljärgnevalt:
o 1/3 9 000-st (4 000+5 000) = 3 000 x 14/86 (ettevõtte tulumaks 488,37)
o Ülejäänud (4 000-3 000) 1 000 x 20/80 (ettevõtte tulumaks 250)
Kokku maksti 2019-2020 dividendidelt (summas 9 000) ettevõtte tulumaksu 1 872,17, kuid ainult 20/80-ga maksustades oleks makstud 2 250 (ehk madalama maksumäära kasutamise tõttu maksti 377,83 vähem).
Näide 2 – osanikuks füüsiline isik
2018 – jaotati dividende 12 000, millelt maksti 20/80 tulumaksu 3 000
2019 – jaotatakse dividende 8 000, millest maksustatakse:
• 1/3 12 000-st = 4 000*14/86 (ettevõtte tulumaks 651,16), millele lisaks:
o 7% tulumaksu kinnipidamine füüsilise isiku tulult – 4 000*7% = 280
• Ülejäänud 4 000*20/80 (ettevõtte tulumaks 1 000)
Näide 3 – osanikuks juriidiline ja füüsiline isik
2018 – jaotati dividende 18 000, millelt maksti 20/80 tulumaksu 4 500
2019 – soodusmääraga saab dividende jaotada 1/3 18 000-st = 6 000, kokku jaotatakse 10 000
Osanikud on 50% juriidiline ja 50% füüsiline isik, kummalegi jaotatakse 5 000
Ettevõtte tulumaksu kohustus kujuneb järgnevalt:
• 1/3 18 000-st = 6 000*14/86 (976,74) ja
• Ülejäänud 4 000*20/80 (1000)
Füüsilise isiku 7% maksukohustus temale makstavatest dividendidest sõltub sellest, kui palju otsustatakse talle maksta 20% ja kui palju 14% maksustatavaid dividende:
• Kui 4 000 on 20% maksustatud ja 1 000 on 14% maksustatud, siis 7% kinnipeetav maks on 70 ja dividendi väljamakse talle on 4 930 (5 000-70)
• Kui 2 000 on 20% maksustatud ja 3 000 on 14% maksustatud, siis 7% kinnipeetav maks on 210 ja dividendi väljamakse talle on 4 790 (5 000-210)
• Kui 5 000 on 14% maksustatud, siis 7% kinnipeetav maks on 350 ja dividendi väljamakse talle on 4 650 (5 000-350)
Näide 4 – osanikuks juriidiline ja füüsiline isik
2018 – jaotati dividende 9 000, millelt maksti 20/80 tulumaksu 2 250
2019 – tütarettevõttelt saadi dividende 2 000, millest 1 400 oli maksustatud 20%-ga ja 600 14%-ga. Saab ise jaotada dividende maksuvabalt kuni 2 000 ja soodusmääraga 1/3 9 000-st=3 000
Osanikud on 50% juriidiline ja 50% füüsiline isik, kummalegi jaotatakse 6 000 (kokku 12 000)
Ettevõtte tulumaksu kohustus neilt dividendidelt:
• 1/3 9 000-st = 3 000*14/86 (488)
• 2 000, mis saadi tütarettevõttelt, on vabastatud ettevõtte tulumaksust
• Ülejäänud 7 000*20/80 (1 750)
7% kinnipeetav tulumaks füüsilise isiku dividendidest sõltub aga sellest, kui palju makstakse talle 20% ja kui palju 14% maksustatavaid dividende:
• Kui 5 000 20%-ga + 1 000 maksuvaba, siis 7% kinnipeetav maks on 600*0,07= 42 ja dividendi väljamakse talle on 5 958 (6 000-42)
• Kui 2 000 20%-ga + 2 000 maksuvaba + 2 000 14%-ga, siis on 7% kinnipeetav tulumaks on (600+2 000)*0,07=182 ja dividendi väljamakse talle on 5 818 (6 000-182)
• Kui 1 000 20%-ga + 2 000 maksuvaba + 3 000 14%-ga, siis 7% kinnipeetav maks on (600+3 000)*0,07= 252 ja dividendi väljamakse talle on 5 748 (6 000-252)

• Täiendavaid selgitusi uute muudatuste kohta leiab ka Maksu- ja Tolliameti veebilehelt: https://www.emta.ee/et/ariklient/tulu-kulu-kaive-kasum/muudatused/muudatused-dividendide-maksustamisel-alates-01012019