Käesolev veebileht kasutab küpsiseid. Lisateavet küpsiste kasutamise ja seadistamise kohta leiate siit.

Mitteresidendist renditöötaja maksumuudatused

Alates 1. jaanuarist 2021 hakkavad Eestis kehtima uued maksustamisreeglid välismaiste renditöötajate tulu maksustamise tagamiseks. Nii muudetakse maksustamisele kuuluvat mitteresidendi palgatulu määratlevat tulumaksuseaduse (TuMS) § 29 lõiget 1, võttes edaspidi aluseks „isiku tööandja“, mitte „väljamakse tegija“ (säilitamaks maksustamisõigust ka olukorras, kus mitteresident töötab küll Eestis, kuid talle väljamakseid tegeval isikul endal ei ole seost Eestiga).

Lisaks täiendatakse sama paragrahvi uute lõigetega, mille kohaselt loetakse isiku tööandjaks kasutajaettevõtjat, kui mitteresident täidab Eestis tööülesandeid renditöövõtjana Eesti residendist kasutajaettevõtja, mitteresidendist tööandja või püsiva tegevuskoha juures. Sisuliselt on tegu majandusliku tööandja mõiste juurutamisega Eesti tulumaksuseaduses, mis tähendab ka seda, et maksulepingutes ettenähtud lühiajalise töötamise eest saadud palgatulu vabastus mitteresidendist renditöötajatele Eestis enam ei kehti, kuna kasutajaettevõtjat hakatakse maksustamisel käsitlema isiku tööandjana.
Samas ei tekita see kasutajaettevõtjale tulumaksu kinnipidamise kohustust, sest TuMS § 40 lisatakse lõige 32, mille kohaselt kehtestatakse Eestis töötamise eest makstavalt töötasult 20% tulumaksu kinnipidamise kohustus mitteresidendist renditööjõu vahendajale, kes maksab töötasu renditöötajale, keda ta on palganud ja rendib välja Eestis.
Maksukorralduse seaduses täpsustatakse mitteresidendi registreerimiskohustusi Maksu- ja Tolliametis, mille kohaselt peavad nad seda tegema enne tegevuse alustamist Eestis. Samuti lisatakse vastavate mitteresidentide näidisloetellu mitteresidendist renditööjõu vahendaja.

Nii tekitab mitteresidendist renditöötaja tulumaksukohustus Eestis omakorda mitteresidendist tööjõurendiettevõtjale kohustuse registreerida end enne tegevuse alustamist Eestis mitteresidendist tööandjana ning kanda oma töötajad Eesti töötamise registrisse. Kui mitteresident kavatseb tööjõurendi teenust hakata Eestis pakkuma püsivalt, peab ta registreerima siin püsiva tegevuskoha, kui ta pole juba registreerinud äriregistris oma Eesti filiaali.

 

Lisainfot eelkirjeldatud teema kohta leiab ka Maksu- ja Tolliameti veebilehelt: https://www.emta.ee/et/ariklient/registreerimine-ettevotlus/mitteresidendile/valismaalaste-tootasu-maksustamine-eestis

Kui ülaltooduga või muudes raamatupidamise või maksundusega seotud küsimustes saame Teile abiks olla võtke meiega kindlasti ühendust kirjutades aadressile numeri@numeri.ee .