Käesolev veebileht kasutab küpsiseid. Lisateavet küpsiste kasutamise ja seadistamise kohta leiate siit.

Maksumuudatused füüsilisest isikust ettevõtjatele

Riigikogu võttis 13. detsembril 2017 vastu sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse, mis kehtestab alates 2018. aastast füüsilisest isikust ettevõtjatele (FIE-dele) mitmeid soodsamaid maksureegleid:

• FIE sotsiaalmaksukohustuse ülempiiri langetatakse 10-kordsele töötasu alammäära aastasummale (varasema 15-kordse asemel). Seega FIE maksimaalne sotsiaalmaksukohustus 2018. aastal on 19 800 eurot aastas.

• FIE sotsiaalmaksu miinimumkohustuse täitmisest vabastatakse nii ala- kui täisealised noored, kes põhikohustusena tegelevad õppimisega.

• FIE sotsiaalmaksu miinimumkohustuse arvestust muudetakse selliselt, et sotsiaalmaksu arvutamise aluseks on äriregistris registreeritud päevade arv.

• FIE-le antakse õigus vähendada oma sotsiaalmaksu miinimumkohustust ajutise töövõimetuse tõttu.

• FIE saab õiguse arvutada endale arvestuslik haigushüvitis haigestumise või vigastuse 2.-8. päeva eest ja arvata see maha sotsiaalmaksuga maksustatavast ettevõtlustulust.

• Kui FIE-l puudub Eestis sotsiaalmaksu maksmise kohustus, siis ei kohaldata ettevõtlustulu arvutamisel pärast kulude mahaarvamist jagamistehet 1,33-ga.

FIE ettevõtluse tulemit ületavat sotsiaalmaksu summat lubatakse edasi kanda järgmistele maksustamisperioodidele.

• Kui FIE-l on välisriigis püsiv tegevuskoht, siis saab ta selles välisriigis teenitud tuludele rakendada Eestis vabastusmeetodit.

• FIE saab võimaluse teha maksuvabalt terviseedendamise kulusid 100 euro ulatuses kvartalis.

• FIE saab arvata enda isiklikud dokumentaalsed toitlustamiskulud maha ettevõtlustulust päevarahade piirmäärade ulatuses, kui FIE lähetus välisriiki on seotud tema ajutise iseloomuga ettevõtlusega välisriigis.

• FIE lubatakse vastuvõtukulusid maha arvata täiendavalt 32 euro ulatuses kuus (lisaks senisele piirmäärale 2% ettevõtlustulust).

• FIE võib reklaami eesmärgil sarnaselt äriühingutele teha maksuvabalt kingitusi, mille väärtus ilma käibemaksuta on kuni 10 eurot.

• FIE kahjumite edasikandmise aega pikendatakse aasta-aastalt seniselt 7 aastalt 10 aastani. Nii on alates 2020. aastast FIE-l võimalik ettevõtlustulu ületav kulude summa maha arvata kuni 10 järgneva maksustamisperioodi ettevõtlustulust.