Käesolev veebileht kasutab küpsiseid. Lisateavet küpsiste kasutamise ja seadistamise kohta leiate siit.

Laevapere liikmete soodsamad palgamaksud ning uus tonnaažimaks

1. juulist 2020 hakkavad Eesti maksuseadustes kehtima muudatused, mis muudavad teatud juhul soodsamaks laeva või õhusõiduki meeskonnas olevate töötajate tasu maksustamist nii tulumaksu ja sotsiaalmaksuga kui ka töötuskindlustusmaksete ja kogumispensioni maksetega. Rahvusvahelises laevaliikluses rakendatakse muudatuste kohaselt laeva meeskonnaliikme tasule ühetaolist maksubaasi 750 eurot kuus, millelt makstakse 0% tulumaksu, 20% sotsiaalmaksu (pensioniosalt) ning tavamääras töötuskindlustus- ja kogumispensioni makseid. Samas ei kohaldata uut 0% tulumaksumäära Euroopa Majanduspiirkonnas regulaarreise tegeval reisilaeval, sealhulgas kruiisilaeval, töötamise eest saadud tasule. Maksu- ja Tolliamet on nii residendist kui mitteresidendist laevapere liikmete tasude soodsama maksustamise kohta koostanud järgnevad selgitused: https://www.emta.ee/et/ariklient/tulu-kulu-kaive-kasum/muudatused/laevapere-liikmete-tasu-maksustamine
Lisaks antakse 1. juulist 2020 rahvusvahelises laevanduses tegutsevatele äriühingutele võimalus kasutada Eestis kasumi jaotamisel põhineva ettevõtte tulumaksu süsteemi asemel igakuiselt oma laevadelt makstavat tonnaažimaksu, kui äriühingu rahvusvaheline laevaliiklus vastab kaupade ja reisijate meritsi veo suhtes kehtestatud tingimustele. Tonnaažimaks sõltub nii kvalifitseeruva laeva puhasmahutavusest kui ka vanusest, maksustades väiksema määraga kuni 5 aasta vanuseid laevu. Igakuist tonnaažimaksu makstakse tonnaažimaksu valinud äriühingu puhul olenemata sellest, kas laeva kasutatakse vastaval kuul või mitte. Tonnaažimaksu kohaldamisel ei maksa Eesti äriühing lisaks dividendidele enam tulumaksu ka kingitustelt, annetustelt ja vastuvõtukuludelt, ega ka omakapitali väljamaksetelt ja varjatud kasumijaotistelt ning ettevõtlusega mitteseotud kuludelt. Maksu- ja Tolliamet on tonnaažimaksuga maksustamise ning maksukohustuse deklareerimise kohta koostanud järgneva juhendi: https://www.emta.ee/et/ariklient/tulu-kulu-kaive-kasum/tonnaazikorra-alusel-tulumaksuga-maksustamine