Käesolev veebileht kasutab küpsiseid. Lisateavet küpsiste kasutamise ja seadistamise kohta leiate siit.

Kingituste maksustamisest

Aasta lõpp on hea aeg meelde tuletada kuidas toimub kingituste maksustamine.

Kingituste tegemisega kaasneb äriühingute jaoks enamasti Eestis ka maksukohustusi, mida tuleb äriühingul oma igakuises tulu- ja käibemaksuarvestuses silmas pidada.

Tulumaksureeglite kohaselt kuuluvad äriühingu poolt äripartneritele tehtud kingitused üldjuhul maksustamisele 20/80 tulumaksuga ning need kuuluvad deklareerimisele vormi TSD lisal 5 hiljemalt järgmise kuu 10. kuupäevaks.

Erandina ei maksustata tulumaksuga reklaami eesmärgil üle antud kingitust, mille väärtus ilma käibemaksuta on kuni 10 eurot. Samuti ei teki käibemaksuarvestuses käivet sellise kauba üleandmisest reklaami eesmärgil, mille maksustatav väärtus ei ületa 10 eurot. Vastav 10-eurone väärtuse ülempiir kehtib ainult reklaami huvides kauba üleandmisel ja seda ühe kaubaühiku suhtes. MTA kodulehel olevates selgitustes on viidatud asjaolule, et reklaamiseaduse kohaselt peavad reklaami sisu, kujundus ja esitlusviis olema sellised, mis üldsuse tavalise tähelepanu juures tagavad arusaamise, et tegemist on reklaamiga (näiteks mõnele tarbeesemele lisatud logo). Lisaks on MTA toonud reklaamkingituste tulumaksukäsitluse kohta alljärgnevad näited:

Näide 1
Firma ostab reklaamkingituseks oma klientidele kruusid, kuhu laseb peale kanda oma firma logo. Kruusi hind ilma käibemaksuta on 9.46 eurot ja reklaamikulu 0.80 eurot. Vaatamata sellele, et firma kulutus kruusile kokku on 10.26 eurot, ei kuulu reklaamkingitus maksustamisele. Kruusi väärtus oli ilma käibemaksuta alla 10 euro ja 0.80 eurot oli reklaamikulu ning neid kulutusi ei summeerita. Kruusile logo pealetrükkimine ei suurenda kingi saaja jaoks kruusi rahalist väärtust.

 

Näide 2
Firma ostab reklaamkingituseks oma klientidele kruusid, kuhu laseb peale kanda oma firma logo. Kruusi hind ilma käibemaksuta on 10.06 eurot ja reklaamikulu 0.80 eurot. Kingitus tuleb deklareerida lisal 5 turuhinnas (koos käibemaksuga). Reklaamkulu 0.80 on ettevõtlusega seotud kulu ja maksustamisele ei kuulu.

 

Seevastu käibemaksuarvestuses, juhul kui sisendkäibemaks ostmisel maha arvati, tekib mõlema MTA toodud näite puhul firmal maksustatav käive, mis tuleb maksustada üldjuhul 20% käibemaksuga ja deklareerida oma igakuises käibedeklaratsioonis.

Samuti tuleb meeles pidada, et äriühingu tehtud kingitusi võidakse teatud juhul käsitleda maksuarvestuses ka ettevõtlusega mitteseotud kuluna või oma töötajatele antud erisoodustusena, millega kaasnevad eelpool kirjeldatust erinevad deklareerimis- ja maksukohustused.