Käesolev veebileht kasutab küpsiseid. Lisateavet küpsiste kasutamise ja seadistamise kohta leiate siit.

IMG Numeri jaoks on väärtused väga olulised

Väärtuste teema tõusetub kõikides ettevõtetes varem või hiljem. Pikad mõttevahetused ja arutelud erinevates meediakanalites ning teemaga seotud lugude jagamine sotsiaalmeedias on juba normiks saanud. Kas väärtused on olulised ja miks neid vaja on – see pole enam intrigeeriv küsimus kogenud juhtide hulgas. Oluliselt rohkem panustatakse aega, et sisuliselt arutleda väärtuste väljatöötamise, rakendamise ja taasellukutsumise või värskendamise üle.

Heameel on teiega jagada IMG Numeri uute väärtuste loomise lühikest lugu IMG Numeri juhi Kadri Kanguri pilgu läbi.

IMG Numeri – professionaalsus igas aspektis

Meie senised väärtused – kompetentsus, täpsus ja konfidentsiaalsus olid töötajate meeltes ja südameis. Kuid tuleb tunnistada, et kerge tolmukorra all ning meenusid pigem kui keegi nende kohta küsis või oli vaja ettevõtet klientidele ja partneritele tutvustada.

Suvel uuendasime juhtkonnaga ettevõtte missiooni ja visiooni ning uute väärtuste välja töötamise vajadus ei tulnud kunstlikult. Tõdesime, et seniste väärtuste aeg oli ümber saanud. Organisatsiooni kultuuri ja identiteedi tugevdamiseks oli juhtkond küsimused “miks” ja “mida” suutnud formuleerida.  Sõnastatu elluviimine ilma tugevate väärtusteta oleks aga olnud vaid loosungid ja hea tahe ehk minu jaoks ainult pool rehkendust. Väärtuste sisu – “kuidas” me koos töötame, mida hindame ja millest hoolime oli võtmetähtsusega. See oli vajalik ka koos leida ning tööle rakendada, et kogu ettevõte suudaks järgmisele tasemele areneda.

Barreti mudel

Uute väärtuste leidmiseks võtsime appi Barreti mudeli ja selle esindaja Henri Aaslav-Kaasik isikus. Kogemuse ja teadmistega teejuhiga kulgeb ettevõetud protsess sujuvalt ning saavutame lõppeesmärgi optimaalse ajakuluga.

Protsessi etappideks olid:

 • Laiapõhjaline uuring, kus igal töötajal oli võimalus valida 100 väärtuse hulgast 10 isiklikku, 10 organisatsiooni tänast ja 10 organisatsiooni soovitavat väärtust.
 • Analüüsi tulemused, milles ilmnesid väärtuste vastavused ja/või Sõelale jäid need väärtused, millele keskenduda ja mida põhjalikult uurida ning edasi arendada.
 • Sisuline töö gruppides (koosnes peamiselt raamatupidajatest). Ühiste arutelude ja mõttetöö tulemusel mõtestati leitud võtmeväärtused lahti, prioritiseeriti need ja anti neile veendumuste ja käitumiste näidetele tuginedes tähendus ja sisu.
 • Koostöö ja väärtuste peegeldamine juhtkonna ja töögruppide vahel ning kokkuvõtted. Finaaliks kujunes töögruppide initsiatiivil uue missiooni ja visiooni sõnastuse arutelu (need muutusid veelgi lühemaks). Kusjuures saadud hea tulemus üllatas lõpuks kõiki osapooli.

IMG Numeri uuteks väärtusteks on

Parimale tulemusele pühendumine

 • Me tagame usaldusväärse suhtluse ja koostöö
 • Me saavutame hea tulemuslikkuse kaasaegsete lahenduste abil
 • Me hindame täpsust ja aega

Ühine kasvamine

 • Me oleme avatud ja uudishimulikud
 • Me väärtustame ja jagame kogemusi
 • Me hindame õppimist ja peame oluliseks tagasisidet
 • Me märkame üksteist ja pakume abi

Positiivne hoiak

 • Me näeme väljakutsetes arenguvõimalusi
 • Me peame oluliseks arvamuste paljusust
 • Me julgustame endast hoolima ja väärtustame tervist
 • Me hoiame rõõmsat meelt

 

Väärtuste töötubades arutatud teemad, jutustatud lood ja näited olid raamatupidajatele uus ja rikastav kogemus. Igapäevasest töörutiinist välja tulemine, kastist välja mõtlemine ja olulise ning suure mahuga info väikseks vormimine oli ühelt poolt pingutust nõudev kuid tulemuseks ja vastutasuks oli uus ja võimas emotsioon.

Kõige põnevam on aga alles ees! Nüüd on aeg uute väärtuste järgi organisatsiooni kultuuri arendama hakata. Ikka selleks, et pühendunud ja rahulolevad töötajad suudaksid veelgi suuremat väärtust luua ja ettevõte muutuvas keskkonnas jätkusuutlikult tegutseda ja ikka kasvada.