Käesolev veebileht kasutab küpsiseid. Lisateavet küpsiste kasutamise ja seadistamise kohta leiate siit.

Ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamine

Füüsilisest isikust väikeettevõtja, kes ei tegutse oma tegevusalal FIE-na, võib ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse alusel alates 2018. aastast avada krediidiasutuses eraldi pangakonto – ettevõtluskonto, kuhu hakkavad laekuma tema klientide maksed osutatud teenuste või müüdud kaupade eest.
• Ettevõtluskonto võiks olla kasulik sellisele väikeettevõtjale, kel puuduvad olulised kulutused töövahenditele ja kelle klientideks on põhiliselt füüsilised isikud.
• Kui ettevõtluskonto laekumised ei ületa aastas 25 000 eurot, siis maksustatakse need laekumised 20% maksumääraga. Kui laekumised ületavad aastas 25 000 eurot, siis maksustatakse seda ületavad laekumised 40% maksumääraga.
• Näiteks kui kuus laekub ettevõtluskontole 1 000 eurot, siis peab krediidiasutus sellelt automaatselt kinni 20% (200 eurot) ning füüsilise isiku netotuluks pärast maksu tasumist jääb 800 eurot.
• Krediidiasutus edastab infot ettevõtluskonto laekumiste kohta ja kannab vastava maksusumma igakuiselt Maksu- ja Tolliametile, mis läheb füüsilise isiku tulumaksu, sotsiaalmaksu ja kogumispensioni katteks.
• Kui ettevõtluskontole laekub vähemalt 1 300 eurot kuus, siis tagab see füüsilisele isikule ka ravikindlustuskaitse.
Et vältida ettevõtluskonto skeemi ärakasutamist palgamaksudest hoidumiseks, tuleb äriühingul, kes tasub ettevõtluskontot omavale füüsilisele isikule sellele äriühingule osutatud teenuste eest, deklareerida vastav väljamakse kui ettevõtlusega mitteseotud väljamakse ning tasuda sellelt hiljemalt järgmise kuu 10. kuupäevaks 20/80 ettevõtte tulumaksu.