Käesolev veebileht kasutab küpsiseid. Lisateavet küpsiste kasutamise ja seadistamise kohta leiate siit.

COVID-19 mõju finantsaruandlusele

COVID-19 kevadise laine mõjud on enamasti juba finantsaruannetest näha, kuid siiski on oluline majandusaastaaruande koostamisel tähelepanelikult läbi analüüsida mõningad olulised teemad.

IMG Numeri raamatupidajad mõistavad, et klient ei pea olema ega saagi olla kursis kõigi raamatupidamisaruannete koostamise reeglitega. Seepärast analüüsime oma kliendi bilanssi ja kasumiaruannet raamatupidaja pilguga ning pöörame tähelepanu kohtadele, mis vajavad ettevõtte juhtkonna hinnangut. Enamasti on sellised teemad seotud käibe- ja põhivarade kajastamise arvestuspõhimõtetega.

Aruandekuupäevajärgsed sündmused

Majandusaasta aruande koostamisel tuleb analüüsida, kas pärast aruandeperioodi lõppemist on toimunud sündmuseid, mida käsitletakse kui korrigeerivat sündmust või mittekorrigeerivat sündmust.

Esimesel juhul on tegemist sündmusega, mis eksisteeris juba aruandeperioodi lõpukuupäeval ja sellised sündmused tuleb arvesse võtta aruandekuupäeva seisuga. Näiteks, kui 31.12.2020 seisuga on laekumata arveid ettevõttelt mis pankrotistub 2021. aasta alguses. Sellisel juhul loetakse, et sündmus eksisteeris juba aruandekuupäeva seisuga ning antud nõue tuleb aruandekuupäeva seisuga alla hinnata.

Teisel juhul on tegemist sündmusega, mis ei eksisteerinud aruandeperioodi lõpukuupäeval vaid leidis aset pärast aruandeperioodi lõppemist, kuid enne aastaaruande esitamist. Kui sellise sündmuse mõju on oluline, siis tuleb selle mõju selgitada lisades. Näiteks, kui 2021. aastal enne aastaaruande esitamist kehtestatakse viiruse leviku tõkestamiseks uusi piiranguid, mis mõjutavad oluliselt ettevõtte edasist käekäiku, tuleb nende olemust ja mõju aastaaruande lisades selgitada.

Tegevuse jätkuvus

Kuna COVID-19 kriisiperiood on kestnud juba pikemat aega, on üha aktuaalsem ka ettevõtte tegevuse jätkuvuse küsimus.

Majandusaasta aruande koostamisel peab ettevõtte juhtkond hindama ettevõtte jätkusuutlikkust vähemalt 12 kuud alates aruandekuupäevast. Juhul kui tegevuse jätkuvuse suhtes esineb oluline ebakindlus, on juhtkond kohustatud avalikustama ebakindlust põhjustavad asjaolud raamatupidamise aastaaruande lisades. Juhul kui ettevõte on alustanud tegevuse lõpetamist, või on tõenäoline, et ta alustab või on sunnitud alustama lähema 12 kuu jooksul tegevuse lõpetamise, koostatakse aruanne lähtudes likvideerimisaruande koostamise põhimõtetest.

Seega, arvestades et meie ümber toimuv muutub päevadega, soovitame majandusaasta aruande esitamisega mitte viivitada, vaid raamatupidajaga kokku leppida ning aruanne esimesel võimalusel ära esitada. Sellisel juhul on väiksem tõenäosus, et vahepeal võib aset leida sündmusi, mis vajaksid ühel või teisel viisil aruandes kajastamist. Samas tuleb ikkagi kriitiliselt hinnata, kas esineb tegevuse jätkuvuse suhtes olulist ebakindlust.

Helista +372 686 7110 või kirjuta numeri@numeri.ee ja küsi lisainfot juba täna!