Palgaarvestus ei koosne ainult arvudest. Tegu on valdkonnaga, kus olulisim on inimene – lojaalsed ja hästi tasustatud töötajad on iga eduka ettevõtte suurim kapital.Seetõttu on palgaarvestuses vajalik suurim täpsus iga nüansi suhtes.

Kui usaldate palgaarvestuse meie meeskonnale, kuuluvad meie ülesannete hulka

  • palgaarvestuse sisseseadmine;
  • igakuine palgaarvestus, mis sisaldab nii töötasude kui ka lisatasude, preemiate, puhkuse- ja haigushüvitiste ning lõpurahade arvestust;
  • tasudega seotud maksuarvestus;
  • deklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile;
  • aruannete koostamine ja esitamine Statistikaametile;
  • töötajate registreerimine Maksu- ja Tolliameti töötajate registris
  • palkade ja maksude üleanded;
  • suhtlemine Haigekassa ning Maksu- ja Tolliametiga

payroll