Maksumuudatused füüsilisest isikust ettevõtjatele

Riigikogu võttis 13. detsembril 2017 vastu sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse, mis kehtestab alates 2018. aastast füüsilisest isikust ettevõtjatele (FIE-dele) mitmeid soodsamaid maksureegleid: • FIE sotsiaalmaksukohustuse ülempiiri langetatakse 10-kordsele töötasu …

Pensionäre puudutavad muudatused maksuvaba tulu arvestuses

Riigikogu võttis 13. detsembril 2017 vastu sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse, mis muuhulgas muudab alates 2018. aastast kehtima hakkavat uut maksuvaba tulu arvestamise korda alljärgnevalt: • Pensionärid saavad õiguse esitada …

Tööandja sõiduauto erisoodustuse muudatused

1. jaanuarist 2018 muutuvad oluliselt tööandja sõiduauto eratarbeks kasutamisel tekkiva erisoodustuse hinna arvestuspõhimõtted. • Töötajal kaob võimalus hüvitada tehtud erasõite tööandjale sõidupäeviku alusel ning tööandja peab maksma sõiduauto eratarbeks kasutamisel …

Ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamine

• Füüsilisest isikust väikeettevõtja, kes ei tegutse oma tegevusalal FIE-na, võib ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse alusel alates 2018. aastast avada krediidiasutuses eraldi pangakonto – ettevõtluskonto, kuhu hakkavad laekuma tema klientide …

2018. aasta tulumaksu muudatused

Maksuvaba tulu arvestus • Residendist füüsilise isiku maksuvaba tulu suurendatakse 6000 eurole aastas (500 eurole kuus), kuid seda vaid juhul, kui isiku aastatulu ei ületa 14 400 eurot aastas. Aastatulu …

IMG Numeri liitus ühendusega Nordic Accounting

IMG Numeri liitus 2016. aasta kevadel ühendusega Nordic Accounting, mille partnerid on kliente ja teadmisi jagades ning pakutavate teenuste kvaliteeti arendades koos töötanud juba alates 2001. aastast. Ametialase koostöö uuele …

Põnev lahendus sõidupäeviku koostamiseks

IMG Numeri lahendab igapäevaselt ettevõtete raamatupidamisega seotud küsimusi. Paljude ettevõtjate jaoks on probleemiks autode sõiduandmete kogumine ja sõidupäeviku koostamine. Tänu meie kliendi ja koostööpartneri abile on nüüd olemas sellele probleemile …

Stressivabam raamatupidamine wizard finance’iga

IMG Numeri on aastakümneid tegelenud ettevõtete raamatupidamise korraldamisega. Kui peaksime vastama küsimusele, mis selle töö juures kõige enam peavalu valmistab, siis on selleks kahtlemata kviitungid. Needsamad kviitungid, mille summad pole …